Velkommen til foreldremøte på Sandnes vgs

Vi vil med dette ønske hjertelig velkommen til foreldremøte den 29 og 30. august. 
sandnesvgs_logo116_497

Tirsdag 29. august, kl. 1800-2000 blir det møter for foreldre/foresatte i klasse 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STE og 1STF.

Onsdag 30. august, kl. 1800-2000 blir det møter for foreldre/foresatte i klasse 1STG, 1STH, 1STI + 1IFA, 1IFB og 1IFC.

Foreldremøtene starter med felles informasjon ved rektor i skolens kantine. Aktuelle tema vil være skolen og skolens tilbud, kap. 9A i opplæringsloven («elevenes arbeidsmiljølov») og fraværsreglementet.

Deretter går man klassevis til basisrommene med kontaktlærer, og her vil man ta opp spørsmål knyttet til læringsmiljø i klassen og andre relevante saker.

Vi sees!

Helge Ledaal                          Hans Petter Dalen                             Erin Salvesen

rektor                                     trinnleder, Vg1 idrettsfag                  trinnleder, Vg1 stud.spes.

Del denne artikkelen på: