Studieturer

Sandnes videregående legger hvert år til rette for at elever skal kunne få faglig fordypning gjennom studieturer i inn- og utland. 

På vg3 får elever både på realfag og språk, samfunnsfag og økonomi mulighet til å være med på ekskursjon til ulike steder i Norge eller ute i Europa. 

Retningslinjene for dette ligger i skolens internasjonaliseringsplan. Denne er for tiden under revisjon, og den reviderte utgaven skal være klar i løpet av våren.

Del denne artikkelen på: