Aktuelt

ErikHetland.jpg

Eksamenstreningskurs/Forberedelse til Heldagsprøver

Sandnes vgs, i samarbeid med RKK, setter i år opp en ny type kurs dvs. intensive eksamenstreningskurs. Det blir gjennomgang av tidligere eksamener, tips til eksamen og innøving av eksamensteknikk. Det er også mulig å følge kurset for å forberede seg til heldagsprøver.
Les mer »   

hoste.png

Kikhoste

Det er påvist kikhoste blant elevene på skolen. Kikhoste regnes for å være en av de aller mest smittsomme bakteriesykdommene. Smittefaren er størst i begynnelsen av sykdommen, og dersom sykdommen ikke behandles, vil den kunne smitte i opp mot 3 uker. Tiden det tar fra smitte til sykdommen bryter ut, inkubasjonstiden, varierer mellom 1-2 uker.
Les mer »   

Best.jpg

Ville bli best

Jørgen Boganes, 2G, ville bli best på skolen i Algebra Challenge og slo Ida Håland Jørgensen på målstreken. De løste henholdsvis 4800 og 4400 ligninger. Begge har fått gensere fra Dragonbox og Jørgen stakk i tillegg av med en IPAD mini som skolen satte opp som premie. Vi gratulerer med seieren!
Les mer »   

Sandnes_VGS__stol_10.jpg

ÅPENT HUS - 29.jan. kl.18:00-20:00 Vi har en ledig stol til deg!

Henrik skal bli ingeniør "Det beste med Sandnes vgs er at jeg og mange av mine medelever er fokusert på å bygge et grunnlag for de videre drømmene vi har."
Les mer »   

Erna6.jpg

Statsministerbesøk ved Sandnes VGS

Mandag 13. januar fikk Sandnes videregående skole besøk av statsminister Erna Solberg i forbindelse med åpningen av matematikk-konkurransen Algebra Challange. På landsbasis deltar ca 40 000 elever i både grunnskolen og i den videregående skolen, herav ca 500 elever ved Sandnes vgs. Sandnes vgs ble valgt ut som besøksmål på bakgrunn av skolens tradisjoner inne realfag og realfagkonkurranser i særdeleshet.
Les mer »   

RSS

Elevundersøkelsen høsten 2013

I uke 49 vil skolen gjennomføre Elevundersøkelsen for alle elevene.
Hva er formålet?
Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever, lærere og foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Les mer om undersøkelsen på www.udir.no eller i brevet som er vedlagt.

De aller fleste klassene vil gjennomføre undersøkelsen fredag 6.desember, mens to klasser vil måtte gjennomføre onsdag/torsdag. Elever som er syke når undersøkelsen gjennomføres i klassen, vil få tilbud om ekstraheat mandag 9.desember kl.11:50 på R-010.

Mvh,
Idar Ree

Informasjon om kartleggingsprøver (VG1)

I uke 35 og 36 vil skolen arrangere nasjonale kartleggingsprøve i regning og lesing i VG1 (uke 35 = regning og uke 36 = lesing).
Utdanningsdirektoratet sier om kartleggingsprøvene:
"Kartleggingsprøver er eit verktøy som skal brukast av skolen og lærarane for å identifisere elevar som ikkje har tileigna seg nødvendige ferdigheiter i lesing og rekning frå grunnskolen. Informasjon frå prøvene skal gi skolen og læraren eit betre grunnlag for å setje i verk tiltak på eit tidleg tidspunkt i vidaregåande opplæring og å gi desse elevane ekstra oppfølging".

Skolen følger opp resultatene fra kartleggingsprøvene i tråd med retningslinjene fra UDIR.

www.udir.no finnes mer informasjon om årets kartleggingsprøver. Spesielt oppfordrer vi foresatte og elever til å lese: http://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/VG1_2012/Informasjon_foreldre_lesing_regning.pdf?epslanguage=no 

Mvh,
Idar Ree, avdelingsleder

Velkommen til nytt skoleår mandag 19.august

På mandag 19.august gleder alle som jobber på skolen seg til at elever igjen skal fylle rommene. De som skal bygge den nye skolen, har satt opp et gjerde rundt det området hvor den nye fløyen skal begynne å reise seg dette skoleåret, men ellers er mye det samme på skolen. Elever på VG1 møter kl.09:00, og "gamle" elever på VG2 og VG3 møter kl.12:00. Er du ny elev på skolen i VG2/VG3 møter du kl.11:00.
Skolestartprogrammet - oppstartsuken (uke 34)

Mandag 19. august 2013
VG1
0900 – ca 0930: Elevene og kontaktlærerne møter i kantina
Rektor og ledere ønsker velkommen og gir informasjoner
Kontaktlærerne leser opp navnene på elever pr klasse, og tar disse elevene med seg til klasserommet, for velkomst og praktiske opplysninger.
0930 – 1200: Elevene møter på klasserom, sammen med kontaktlærerne
 
Vg2 og VG3
1200 -  ca 1400:  Elevene møter på klasserom, sammen med kontaktlærer(-ne)
NB:  Nye elever på SVGS møter 1 time før, 1100 – 1130, for å møte rektor og avdelingsledere for informasjon om skolen. Møt på rom 110.
 
Tirsdag 20. august 2013
VG1
0830 – 1150: Bli-kjent-program for alle vg1-elever
1150 – 1500: Opplæring  ift klassen sin timeplan
 
VG2 og Vg3
0815 – 1500: Opplæring ift timeplan
 
Onsdag 21. august 2013
VG1
0815  -1130: Vitenfabrikken -  4 klasser  : VG1 C + Vg1E + VG1G + VG1H
                          Bli-kjent-program  2  - 4 klasser
1200 – 1500: Vitenfabrikken – 4 klasser: Vg1A + VG1B + Vg1F + VG1D
                           Bli-kjent-program 2  - 4 klasser
Når en ikke er på Vitenfabrikken blir det  opplæring ift timeplan
VG2 og VG3
Opplæring etter ordinær timeplan
 
Torsdag 22.august 2013
VG1:Opplæring etter ordinær timeplan
VG2 og VG3:Opplæring etter ordinær timeplan
 
 
Fredag 23. august 2013
VG1
0815 – 1130: Opplæring etter ordinær timeplan. 1130 – 1230: Grilling og is !
1230 – God helg!
 
VG2 og VG3
 Opplæring etter ordinær timeplan

Skrevet av: Idar Ree, avdelingsleder
 

RKK-kurs 2013 / 2014

Sandnes vgs tilbyr privatistkurs og eksamenskurs i utvalgte fag. Les mer om dette under menyvalget "Studietilbud".
Se også brosjyre som ligger under 
menyvalg: Studietilbud> Kurstilbud (RKK)

Kontaktinfo

Sandnes videregående skole
Jønningsheiveien 45
4316 Sandnes

Telefon: 51 60 74 00
Faks: 51 62 85 85

Epost: Sandnes-vgs@rogfk.no
Sandnes vgs på Facebook 
facebook.com/sandnes.vgs

Kalender

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge.


Åpen fra 15:00-08:00 på hverdager. Døgnåpen i helger og helligdager