Historie

"Tiden krever at her vides meget!"

Godt voksne folk i Sandnes omtaler fortsatt skolen vår som "Gymnaset". Selv om ordet "Gymnas" er ute, så er gymnasbetegnelsen fortsatt ikke feil. Skolen er fortsatt i stor grad en teoriskole, men i dag er det en teoriskole for mange flere elever enn f

Sandnes videregående skole (Sandnes gymnas) regner sin historie tilbake til 1896 da "Sandnes Kommunale Høiere Almenskole" ble opprettet etter vedtak i Sandnes bystyre.

Som en del av sin jubileumsfeiring i 1996 utga skolen en flott jubileumsbok. Bokas tittel er et 100 år gammelt sitat: "Tiden krever at her vides meget!". Vi mener det gamle sitatet er mer aktuelt i dagens informasjonssamfunn enn noen gang tidligere.

Til å begynne med var skolen en ren middelskole, senere kalt realskole. I 1959 kom de første gymnasklassene, og i 1971 ble Reformgymnaset til, og samtidig flyttet skolen inn i ny bygning på Stangeland ved Giskehallen.

Betegnelsen gymnas ble i 1975 byttet ut med videregående skole, og skolen fikk studieretning for allmenne fag. Etter skolereformen Kunnskapsløftet av 2006 er skolen i dag offisielt en studiespesialiserende skole.