PC-ordningen

PC-ordningen

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune(RFK) skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune(RFK) skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.

RFK har en rammeavtale med Telehuset angående kjøp av PC (2 modeller) og Eplehuset (2 modeller) for kjøp av Mac. Elever ved Sandnes videregående skole avgjør selv om de ønsker å bruker PC eller Mac. Skolen gjør imidlertid oppmerksom på at det i fag kan være programvare som kun er laget for PC. (Dette gjelder først og fremst IT-1 og IT-2.) I disse to fagene får elevene fritt laste ned Windows operativsystem som kan installeres på Mac.

Elever som allerede har egen datamaskin står selvsagt fritt til å bruke denne.

Elever i Vg1 som kjøper datamaskin på fylket sin rammeavtale subsidieres av RFK. Dette tilbudet gjelder bare elever som går i Vg1 og kan bare benyttes en gang. Tilbudet gjelder bare elever som går i offentlige videregående skoler i Rogaland. Ved bestilling kan man velge engangsbetaling eller avbetaling med årlige avdrag over 3 år.

Alle elever i videregående skole får utstyrsstipend fra Statens Lånekasse på minimum kr. 930 pr. år som kan brukes til å dekke inn utgiftene til datamaskin. Dette stipendet må man selv søke om ved skolestart 2013 på www.lanekassen.no.

Årets PC-ordning avsluttes 30.11. 2013.

Mer informasjon ligger på RFKs nettsider for elevene, Elevportalen: www.rogfk.no/itskole.