Studiespesialisering

Studiespesialisering

Sandnes videregående skole tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering og har programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Generell og spesiell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag. Noen studier har opptaksprøver. Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse.

 

Fag og timefordeling

 Vg1 Vg2  Vg3 
Fellesfag
30 timer/uke
 
 
Fellesfag
15 timer/uke 
Fellesfag
15 timer/uke 
Programfag fra eget område
10 timer/uke
Programfag fra eget område
10 timer/uke
Valgfritt programfag
5 timer/uke
Valgfritt programfag
5 timer/uke

Programfag til valg kan du velge fra ditt eget område, fra et annet område eller fra valgfrie programfag.

 

Fellesfag

  Vg1  Vg2  Vg3  Sum 
 
Norsk 14 
Engelsk    
Matematikk 5  
Naturfag 5     5
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Fremmedspråk * 4 4   8
Kroppsøving 2 2 2 6
Historie   2 4 6
Religion og etikk     3 3
 
Timetall 30 15 15 60

* Elevene skal fortsette med språket de har hatt på ungdomstrinnet på nivå II. Sandnes videregående skole vil skoleåret 2012/13 tilby: Tysk II, fransk II og spansk II.

 

Programområde realfag

  Vg2  Vg3 
 
Matematikk for realfag R1  
Matematikk for realfag R2   5
Matematikk for samfunnsfag og økonomi S1  
Matematikk for samfunnsfag og økonomi og S2   5
Matematikk X  
Fysikk 1 5  
Fysikk 2   5
Kjemi 1  
Kjemi 2   5
Biologi 1 5  
Biologi 2   5
Geofag 1 5  
Geofag 2   5
Informasjonsteknologi 1 5  
Informasjonsteknologi 2   5

* De som velger fordypning i matematikk (R1 eller S1), skal ikke ha fellesfaget matematikk 2P. De må i stedet velge et fjerde programfag, som kan være et programfag fra eget programområde eller et realfag.

 

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

  Vg2  Vg3 
 
Kommunikasjon og kultur 1  
Kommunikasjon og kultur 2   5
Antikkens språk og kultur - Latin 1  
Antikkens språk og kultur - Latin 2   5
Fremmedspråk nivå III   5
Historie og filosofi 1  
Historie og filosofi 2   5
Sosiologi og sosialantropologi  
Politikk og menneskerettigheter   5
Rettslære 1  
Rettslære 2   5
Økonomi og ledelse   5
Økonomistyring 5  
Internasjonal engelsk 5  
Engelskspråklig litteratur og kultur   5
Samfunnsfaglig engelsk    5


 

Programfag fra andre programområder

  Vg2  Vg3 
 
Design og arkitektur 1  
Design og arkitektur 2   5
Breddeidrett 1   5

Skolen vil i utgangspunktet tilby et bredt spekter av fag, men antall elever som velger faget, vil avgjøre om faget settes i gang.