Frister

Frister

Det er ulike frister gjennom skoleåret som det er viktig å være orientert om.

15: september: påmelding til Privatisteksamen

22.september: Siste frist for bytte av programfag (Det er ikke mulig å bytte programområde).

1. oktober

  • Legeattest: Elever som vet at de har plager som medfører stort fravær må levere legeattest. Attester leveres kontaktlærer, helst ved første elevsamtale eller senest innen 1.oktober.
  • De som mener de har krav på forlenget tid ved prøver og eksamen må søke særskilt om dette. Søknaden m/legeattest leveres til eksamensansvarlig, Idar Ree.