Internasjonale prosjekter

Internasjonale prosjekter

Sandnes videregående skole deltar i mange ulike internasjonale prosjekter.

ILQ Improving Learning Quality
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes vgs, Vågen vgs, Vitenfabrikken, Sandnes kulturskole, Universitetet i Stavanger og Det norske utvandrersenteret og en region i Nederland med tilsvarende institusjoner. Tanken er at vi skal utveksle ideer om hva som er god undervisning og kansklje til og med komme opp med nye ideer for kvalitet i undervisningen og bedre læring.
Prosjektet er finansiert av EU, mens Rogaland fylkeskommune eier prosjektet. Sandnes vgs er koordinator for det hele og leder prosjektet.
 
Just Talk
Dette er et tosidig samarbeidsprosjekt med en skole i Nederland. Her skal elever og lærere samarbeide på tvers av landegrensene og bli kjent med hverandre gjennom felles arbeid og felles opplevelser. Et viktig element i dette prosjektet er at våre elever skal lære litt nederlandsk, mens elevene fra det lave landet skal lære litt norsk.
 
EYP. European Youth Parliament.
Parlamentssamlinger for ungdom fra 35 land i Europa. 3 internasjonale sesjoner pr.år. 1 nasjonal sesjon og en lokal sesjon i året. Sandnes vgs deltar hvert år. I september var fire elever i Oslo for å delta i dette “Norgesmesterskapet i politisk debatt”. De konkurrerer med elever fra 24 andre skoler om å får representere Norge ved internasjonale sesjoner i Munchen og Tblisi.
 
GYLC. Global Young Leaders Conference.
Skolen nominerer hvert år inntil 5 elever som kan delta på en internasjonal konferanse/kurs  i Washington og New York,USA.  Arrangør er den amerikanske kongressen.
 
 
Sandnes videregående skole vil fortsette å delta i og koordinere internasjonale prosjekter i årene som kommer.