Om utveksling

Retningslinjer for utveksling

En orientering om godkjenning av utdanning fra utlandet/fagvalg i utlandet/inntak på egen skole.

Dersom du skal være utvekslingselev i utlandet, er det vanlig å være borte i andre klasse, VG2. Året må godskrives som VG2 her hjemme. Kravene til godskriving av utdanning fra utlandet er

  • at du kan vise formell dokumentasjon på å ha fulgt alle fag i ett fullt skoleår i utlandet og at du ville ha blitt tatt inn eller flyttet opp til neste trinn i vedkommende lands skolesystem
  • at du kan vise formell dokumentasjon på at opplæringen i utlandet er gjennomført på et fagnivå tilsvarende VG2. Du må dessuten ved tilbakekomst til Norge ha det nødvendige faglige grunnlaget for å følge opplæringen på VG3
  • at innholdet i opplæringen har hovedvekt på studiespesialiserende/allmenne fag (general studies).

 
Programområde, programfag
Opplæringen i utlandet må inneholde minst to fag som kan godkjennes som tilsvarende programfag fra enten programområde språk, samfunnsfag og økonomi eller programområde realfag.  Det er disse fagene du bygger videre på i vg3.
 
Fremmedspråk
Har du fremmedspråk nivå 2, stilles det ikke krav om at du må ha dette i utlandet. Karakteren fra vg1 vil da bli stående på vitnemålet.
 
Matematikk
Du må sørge for å ha faget matematikk i et omfang og på et nivå som minst tilsvarer vårt fag matematikk 2P.
 
Norsk
Norskfaget må du selv ta ansvar for, du må gjerne samrå deg med din norsklærer før du reiser.
 
Historie
Dersom du ikke har historie i utlandet, må du selv ta ansvar for å lese historie vg2.
 
Privatisteksamen
Du må altså selv passe på å velge fag i utlandet som er relevante i forhold til de fagene du skal fortsette med i VG3. Erfaring viser for eksempel at du bør velge høyeste nivå i realfag (særlig matematikk) på High School i USA for å ha nødvendig grunnlag for realfagene i VG3 her.
Dersom du mangler noe av det som er beskrevet ovenfor, vil du måtte ta de fagene du eventuelt mangler som privatist når du kommer tilbake.
 
 
 
Før du reiser: Forhåndsgodkjenning
For at du skal få støtte fra Lånekassen til utvekslingsoppholdet, kreves det at du reiser med en godkjent utvekslingsorganisasjon (liste over godkjente organisasjoner finnes på www.lanekassen.no).. Du må også ha forhåndsgodkjenning fra rektor på at skolen vil godkjenne utvekslingen. Det er viktig at du melder fra om hvilket programområde du velger før utreise. Inntakskontoret vil da få melding, slik at de kan legge til rette for søking til vg3.
 
Søking videre – vigo - godkjenning
Du må søke elektronisk om opptak til VG3 innen søknadsfristen 1.mars (minID, pinkoder). Når du kommer tilbake, må du ta med all dokumentasjon fra skolen i utlandet så snart som mulig for å få godkjent året som likeverdig til VG2 i Norge. Rektor godkjenner. Du blir ikke tatt inn av inntakskontoret før de har fått en slik godkjenning tilsendt.
Du må uansett ta kontakt med skolen innen 20.juni.
 
Det er dessverre ikke noen garantert ledig elevplass på ”din skole” når du kommer tilbake. Som utvekslingselev blir du tatt inn etter elevene som har gått VG2 her. Du vil få skoleplass, men du er altså ikke garantert å få plass ved egen skole. I praksis har det likevel vist seg at de fleste av våre utvekslingselever har fått plass her.
 
Endelig godkjenning, vitnemål
Når du har blitt tatt inn og har fått skoleplass, må du ta kontakt med rådgiver for å få endelig godkjenning av fagene du har tatt i utlandet. Da vil du også få godskrevet eventuelle realfagspoeng som du har oppnådd. Denne godkjenningen kan ikke gis uten at en vurderer innhold og omfang av de enkelte fagene. Ved søking til høyere utdanning, vil det da være karakterene fra vg1 og vg3 som teller i karaktersnittet. Standpunktkarakteren i 2.fremmedspråk fra vg1 vil bli stående på vitnemålet.
 
Grunnlaget for disse retningslinjene: Vedlegg til rundskriv Udir 1-2011, 3.2.2.9: Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller vg2 i Norge.
 
Sandnes den 21.august 2012
 
 
Helge Ledaal
Rektor
 
                                                                                             Haldis Ånestad Tungland
                                                                                             Rådgiver