Timeplan og fagveiledning

Organisering av skoledag

Timeplan
Skoledagen begynner kl. 08.15 og slutter 15.00. Timeplanen blir publisert på Skolearena ved skolestart.

Fagveiledning
Sandnes vgs vil kunne tilby veiledning med faglærer. Du kan enten selv ta kontakt med faglærer og avtale veiledningstid, eller faglærer ber deg (enten alene eller sammen med medelever) om å møte til veiledning. Skolen organiserer slik at det vil bli satt av tid og rom til veiledning.

Kontaktlærerfunksjonen
Alle elevene ved skolen har en kontaktlærer. Kontaktlærer er din primærkontakt. Kontaktlærer skal sørge for å følge opp deg mht. skolearbeid, helse, trivsel og informasjon. Kontaktlærer kan innvilge permisjoner på inntil én dag.