Informasjonsformidling

Hvor får du informasjon

Skolen har mye informasjon og elevene plikter å gjøre seg kjent med hvor denne informasjonen finnes.

Skolen har en egen informasjonsside på It’s learning; INFO ELEVER, der all felles informasjon vil bli lagt ut. Du har plikt til fortløpende å holde deg orientert om hva som står på denne siden. Du må sjekke siden hver dag.

I tillegg må du følge med på monitoren i foajeen for fortløpende beskjeder.