Rådgivere

Om rådgiverne

Du kan selv kontakte rådgiverne når du har behov for det, ved å reservere tid på vårt avtaleskjema som er utlagt ved rådgiverkontoret. Rådgiverne tar også gjerne kontakt med grupper av elever eller enkeltelever, for å gi informasjon, tilby individuell karriereveiledning eller for å snakke med enkeltelever og tilby støtte i vanskelige situasjoner eller forhold som gir bekymring.

Skolen har to rådgivere med hovedansvar for hver sine områder:

  • Haldis Ånestad Tungland, yrkes- og utdanningsveiledning (YOU)
  • Karen Øvrebø Norgård, sosialpedagogiske tjenester (SOS)

YOU- rådgiverens hovedoppgave er å drive karriereveiledning - å veilede og støtte elevene i deres valg i forhold til utdanning og yrke. Veiledningen gis i forhold til valg som gjøres i løpet av videregående utdanning og rettet framover mot videre planer. Viktige samarbeidspartnere er andre utdanningsinstitusjoner som høgskoler og universitet og Lånekassen.

SOS-rådgiverens viktigste oppgave er å tilby støttetjenester i forhold til elever som har problemer av sosial, psykologisk art, eller annet som skaper vansker for elevens skolehverdag. Viktige samarbeidspartnere for rådgiveren er kontaktlærerne, pp-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og helsesøster.

Kontakt rådgiverne:

Haldis Ånestad Tungland  Haldis.Tungland@rogfk.no 51 60 74 07
Karen Øvrebø Nordgård Karen.Ovrebo.Nordgard@rogfk.no 51 60 74 06