Permisjonssøknad

Permisjonssøknadskjema

Bruk alltid skulen sitt søknadsskjema. Søknaden skal leverast til kontaktlærar så tidleg som mogleg. Hugs dokumentasjon!
 
 Dersom permisjonssøknaden vert  levert seinare enn 2 dagar før det planlagde fråværet, kan ikkje skulen garantera ei tilrettelegging/oppfylging som normalt fylgjer om ein får innvilga permisjon. 

Merk at du kan søkja om å få inntil 10 dagar omgjort slik at det ikkje kjem med på vitnemålet. Det kan du kryssa av for på same skjemaet som permisjonssøknaden (sjå i marg).


Mvh, Idar Ree avd.leiar for elevsaker

Vedlegg

Soknadsskjema.doc