Informasjon

Privatistkurs og eksamenstreningskurs

Trenger du kompetanse til ingeniørstudier eller til å studere medisin? Eller ønsker du "bare å forbedre karakteren" i noen realfagfag?
 
Sandnes videregående skole kan tilby
 
Privatistkurs som er kurs for deg som ønsker å studere et fag der du selv melder deg opp til privatisteksamen. Kursene er lagt opp med undervisning fra alle læreplanmål og er lagt til 12 kvelder a 4 skoletimer. Plan for kurset vil bli lagt frem ved kursstart i de aktuelle fagene. Det er forventet at studenten jobber med faget mellom undervisningsøktene. Kursene starter fra 20. august 2013
 
Eksamenstreningskurs som er intensive eksamenstreningskurs. Det blir gjennomgang av tidligere eksamener, tips til eksamen og innøving av studieteknikk. Passer for alle som har jobbet med læreplanmålene i de aktuelle fagene, men som trenger noe støtte før eksamen eller ønsker noe ekstra undervisning som ordinære elever ved en videregående skole. Kursene er 6 kvelder a 3 skoletimer, og vil gå fra midten av februar og ut april
 
Privattimer/smågruppeundervisning kan tilbys ved behov. For et rimelig tilbud bør dere være minimum 4 personer, men vi vil prøve å lage opplegg som passer dersom ingen av de aktuelle kursene vil passe. Ta kontakt med kursansvarlig Bente Espedal (bente.espedal@rogfk.no)