Foreldremøte for årets russ - fysiske møter avlyst

Innskjerpingen av koronatiltak fra myndighetene 26.10. og begrenset påmelding gjør at Rogaland fylkeskommune velger å avlyse de to «fysiske» møtene 27. og 28.10 på henholdsvis Gand vgs og Karmsund vgs.

Dette er beklagelig, men i denne situasjonen prioriterer en å gjennomføre samlingen i Storstovå på Bryne 29.10. Disse lokalene har plass til 50 personer og møtet vil i sin helhet bli strømmet.

Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige.  

I den forbindelse inviterer Rogaland fylkeskommune til foreldremøte for årets russ.   

  • Det er ingen av oss som vet hvilke begrensninger pandemien vil sette for russeaktivitetene, men forventningene skrus opp blant russen om å kunne ta tilbake en feiring i tråd med gamle tradisjoner, på godt og vondt.

    Det er flott at russen ønsker at russetiden skal være en tid med felleskap, med deling av felles og positive opplevelser.

    Det er likevel noen "men" med dagens feiringen.

  • Er det nødvendig med dyre russebusser som har egne opptaksregler som utfordrer grensene for alkoholbruk og seksuell trakassering?
  • Øker kvaliteten på fellesopplevelser med mengden av alkohol som konsumeres?
  • Skal den kule russefeiringen være forbeholdt de som har råd til å delta i de dyreste bussene og de råeste festene - styrt av kommersielle aktører?
  • Er det ok at det er naboene som skal rydde opp søppelet dagen derpå etter improviserte fester i våre felles friområder?
  • Eller kan overgangen til en ny livsfase feires på andre og mindre kostbare måter hvor alle inkluderes og respekteres?

Vi ønsker å bidra til ei god og trygg russetid for alle årets russ. Dette krever et tett samarbeid mellom ulike aktører som kjenner til utfordringer som kan oppstå i russetida.

Viktigst av alle er dere som er foreldre til årets russ, som har nærkontakt med de som nå skal feire at 13 års skolegang går mot slutten.

Vi inviterer til møte for å dele tips og erfaringer om den gode russetid. Du møter både ungdommer, politiet, mobbeombud, helsesykepleiere, kommunene og skolene som deler sin kunnskap om god og dårlig praksis.

Påmelding Storstova, Bryne – 29. oktober klokken 18.00-20.00

Møtet fra Storstova blir strømmet

Det er begrenset antall plasser, og det er derfor viktig at du melder deg på. 

 

Ønsker du å stille et spørsmål til noen av våre ressurspersoner?
Send inn spørsmål i forkant eller underveis i møtet:

https://forms.gle/q2VQkUyCXNR8VkJPA 

Til toppen