Undervisningsplan for de kommende ukene

Grunnet korona-situasjonen og smittevernreglene må skolen fortsatt rullere undervisning på skolen mellom de ulike trinn. Under følger en oversikt over denne rulleringen. Dette innebærer at når ditt trinn ikke er satt opp med undervisning på skolen, følges timeplanen – men da som nettundervisning.

For Vg3 er perioden fram mot skoleslutt styrt av behov, dvs. at det er variasjon mellom klasser og fag med hensyn til hva som gjenstår av undervisning, vurderinger og fagsamtaler/elevoppfølging. Derfor kaller faglærer/kontaktlærer inn elevene etter behov.

I disse koronatider må vi også utarbeide en annen logistikk for innlevering av lærebøker på slutten av skoleåret. Dette for å ivareta smittevernhensyn. En slik plan kommer.

Det kommer også en plan for avslutning av skoleåret, klassevis, fordi vi ikke kan samle mange elever i samme lokale.

Uke

Trinn

Undervisning på skolen

21

Vg3

 

Ikke timeplanlagt undervisning. Faglærere/kontaktlærer kaller inn klasse/grupper eller enkeltelever etter behov

Vg2

Mandag og fredag

Vg1

Onsdag og tirsdag

22

Vg3

 

Ikke timeplanlagt undervisning. Faglærere/kontaktlærer kaller inn klasse/grupper eller enkeltelever etter behov

Vg2

Tirsdag og fredag

Vg1

Mandag og torsdag

23

Vg3

 

Ikke timeplanlagt undervisning. Faglærere/kontaktlærer kaller inn klasse/grupper eller enkeltelever etter behov

Vg2

Onsdag og torsdag

Vg1

Tirsdag og fredag

24

Vg3

10. juni: Avslutning for Vg3. Plan kommer

Vg2

11. juni: Avslutning for Vg2. Plan kommer

Vg1

12. juni: Avslutning for Vg1. Plan kommer

Til toppen