Klage på skriftlig eksamenskarakter

Dersom du vil klage på den skriftlige eksamenskarakteren din, fyller du ut dette skjemaet (DOC, 715 kB) og leverer eller sender det til skolen. 

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, også standpunktkarakterer. Det er dessuten mulig å klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.
 
(Du kommer til en felles side for fylket.)
 

Øvrige klageskjema finner du under "Klagehåndtering/Øvrige klageskjema".