Klagefrister standpunktkarakter våren 2022

Klagefristen er 10 dager etter karakteren er publisert. Du kan innen klagefristen be om begrunnelse, da er det ny frist på 10 dager fra du mottar begrunnelsen.

Karakterene publiseres i Visma på følgende tidspunkt:

  • Vg3: Søndag 12/6 kl. 23:59
  • Vg1 og Vg2: Torsdag 16/6 kl. 23:59

Hurtigklagefrist

  • Denne er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier.
  • Hurtigklagefristen gjelder kun for Vg3.
  • Hurtigklagefrist er tirsdag 14. juni kl. 10:00.

Alle klager leveres signert i resepsjonen.

Les mer om hva du kan klage på og hvordan du klager.