Klagehåndtering

Hva må du gjøre og hvordan skal du gå fram hvis du vil klage?

Du kan lese mer om hvordan klagen din blir behandlet på fylket sine sider. Her finner du også de ulike klageskjemaene.

Informasjon og klageskjema

(Du kommer til side som er felles for fylket.)

Merk at skjemaet for å klage på skriftlig eksamen finnes under menypunktet "Klage på skriftlig eksamen".