Særskilt tilrettelegging eksamen og heldagsprøver

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen/heldagsprøver søker du skolen om dette. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig iløpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver.