Eksamen

I løpet av de tre årene på videregående skole skal du ha flere eksamener. Som elev meldes du automatisk opp til eksamen.

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Alle elevene trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener. Som regel to skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk.

Udirs sider om eksamen

Skoleeiers (fylkets) sider om eksamen

 

Utvalgte direkte lenker med informasjon om eksamen:

Forberede og ta eksamen

Klage på karakter

Om fusk og plagiat: konsekvenser

Hjelpemidler

Regler for muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Privatist i Rogaland