Eksamen

I løpet av de tre årene på videregående skole skal du ha flere eksamener. Som elev meldes du automatisk opp til eksamen.

Skriftlig eksamen våren 2024

Datoer for skriftlig eksamen i fag som tilbys ved Sandnes vgs finner du i eksamensplan SVGS V2024 (PDF, 478 kB). (Fag som ikke står på den lista har ikke skriftlig eksamen.)

Trekket til skriftlig eksamen kunngjøres i VIS onsdag 15. mai kl 09:00. Du finner det under Faginformasjon > Eksamenspartier.

Du kan finne tidligere eksamensoppgaver, eksamensveiledninger o.l. på Udirs nettsider. Passordet er Eksamen.

 

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen våren 2024

Datoer for Vg3-elever er onsdag 5. juni og/eller fredag 7. juni.

Datoer for Vg1- og Vg2-elever er torsdag 13. juni.

Trekket til muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kunngjøres i VIS kl 09:00 to dager før eksamensdagen. Du finner det under Faginformasjon > Eksamenspartier.

Merk: Dato kan i enkelte tilfeller avvike, spesielt for nettskolefag.

 

Antall eksamener

Vg1: Omlag 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig- praktisk.

Vg2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk.

Vg3 ST: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag, og muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen i ett fag.

Vg3 idrett: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

 

Se også:

Udirs sider om eksamen

Skoleeiers (fylkets) sider om eksamen

 

 

Utvalgte direkte lenker med informasjon om eksamen:

Forberede og ta eksamen

Klage på karakter

Om fusk og plagiat: konsekvenser

Hjelpemidler

Regler for muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Privatist i Rogaland