Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU 2021/2022:

Representanter for elevene:
Rikke Johnsen Egeland
Emma Tveit
Julie Christine Bækbø Fuglestad
Emma Hagen

Representant for fylkeskommunen:
 

Representant for ledelsen:
Helge Ledaal

Representant for ansatte:
Ranveig Stokkeland

Elevkontakt u/ stemmerett:
Jone Meinich Bache

Til toppen