Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø. SMU har representanter fra elevene, ansatte, ledelsen og fylkeskommunen. 

SMU skoleåret 2022-2023

Representanter i skolemiljøutvalget.
SMU skoleåret 2022-2023
Elevrepresentanter Ansatte
Nikoleta Mladenovski (leder) Ranveig Stokkeland (ansattes representant)
Ajdin Dzampo Erin Salvesen (ledergruppens representant)
Khoi-Sverre Rafoss Pål David Blakely (fylkeskommunens representant)
Kitty Doan Ragnhild Kristiansen Thordal (elevrådskontakt/observatør)
Karoline Bjerga Dahl