Fagvalg for skoleåret 2024-2025

Informasjon om fagvalg for skoleåret 2024-2025. 

Alle elever på Vg1 og Vg2 må gjøre et endelig valg av programfag for skoleåret 2024-2025. Logg inn på Visma InSchool, og velg Faginformasjon > Fagvalg. Fristen er fredag 8. mars kl 12:00, og du kan gjøre endringer i valget ditt helt frem til dette.

Oppdatering 8. mars: Fristen er forlenget til søndag kveld, det vil si til 10. mars kl 23:59.

Elever på Vg1 ST: Dere skal velge ett matematikkfag og tre programfag.
Elever på Vg2 ST: Dere skal velge tre programfag.
Elever på Vg1 ID: Dere skal velge ett matematikkfag og ett programfag.
Elever på Vg2 ID: Dere skal velge ett programfag.

Bruk vedlagte blokkskjema (PDF, 292 kB) som en guide for å gjøre fagvalget. Merk at noen fag bare ligger i noen få blokker, og at faget politikk og menneskerettigheter ikke kom videre etter prøvevalget. Fagene IT2 og fremmedspråk nivå 3 (tysk/fransk/spansk) tilbys kun som nettskolefag.

Oppdatering 4. april: Blokkskjema er justert.

 

VIKTIG: Husk også å søke skoleplass i vigo innen 1. mars.