Skolens anbefalinger ved kjøp av bærbar datamaskin

Skolen anbefaler elevene å kjøpe en Windows-maskin (PC). 

Dette er fordi fylkeskommunen bruker Microsoft365, som har mer funksjonalitet mot Win10 enn mot OSX (Mac).  Det har dessuten vist seg at annet utstyr skaper større utfordringer i skolehverdagen enn en PC. Når det gjelder brukerstøtte, er det også slik at skolen har mer kompetanse på Windows-maskiner enn på annet utstyr. 

Vi anbefaler derfor at du kjøper PC gjennom fylkeskommunens PC-ordning. Da sikrer du deg en god PC som er sterkt subsidiert. 

Elever som allerede har egen PC eller Mac, står selvsagt fritt til å bruke denne. 

Merk at du ikke kan bruke Chromebook/nettbrett på videregående skole, fordi eksamener/prøver ikke kan gjennomføres på disse.