Skolerute

 

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Første skoledag onsdag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (10. - 14. oktober) 16
November Felles planleggingsdag tirsdag 15. november 21
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21.desember 15
Januar Planleggingsdag mandag 2. januar. Første skoledag etter jul tirsdag 3. januar. 21
Februar Felles planleggingsdag onsdag 15. februar 17
Mars Vinterferie uke 9 (27. februar - 3. mars) 20
April Påskeferie 3. - 10. april 14
Mai Onsdag 17. mai (grunnlovsdag) - off. fridag. Kristi Himmelfartsdag torsdag 18. mai - off. høytidsdag. Fri fredag 19. mai, men mulig eksamensdag for noen. 2. pinsedag mandag 29. mai - off. høytidsdag. 18
Juni Siste skoledag onsdag 21. juni. 15
Sum elevdager 190

Skolerute 2023-2024

Skolerute 2023-2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Planleggingsdager 14. - 15. august. Første skoledag onsdag 16. august 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9. - 13. oktober). Planleggingsdager 19. - 20. oktober 15
November Felles planleggingsdag tirsdag 14. november. 21
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Første skoledag etter jul tirsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag torsdag 15. februar. Vinterferie 26. februar - 1. mars 16
Mars Påskeferie 25. mars - 1. april 15
April 21
Mai Arbeidernes dag onsdag 1. mai, Kristi Himmelfartsdag torsdag 9. mai, fridag fredag 10. mai, grunnlovsdag fredag 17. mai, 2. pinsedag mandag 20. mai. 18
Juni Siste skoledag torsdag 20. juni 14
Sum elevdager 190