Skolerute

 

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Første skoledag onsdag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (10. - 14. oktober) 16
November Felles planleggingsdag tirsdag 15. november 21
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21.desember 15
Januar Planleggingsdag mandag 2. januar. Første skoledag etter jul tirsdag 3. januar. 21
Februar Felles planleggingsdag onsdag 15. februar 17
Mars Vinterferie uke 9 (27. februar - 3. mars) 20
April Påskeferie 3. - 10. april 14
Mai Onsdag 17. mai (grunnlovsdag) - off. fridag. Kristi Himmelfartsdag torsdag 18. mai - off. høytidsdag. Fri fredag 19. mai, men mulig eksamensdag for noen. 2. pinsedag mandag 29. mai - off. høytidsdag. 18
Juni Siste skoledag onsdag 21. juni. 15
Sum elevdager 190
Til toppen