Visma InSchool (VIS)

Informasjon om VIS for elever og foresatte. 

Hvordan logger jeg inn?  
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.

Innlogging VIS

Du kan også bruke den "svarte knappen" (VIS) på forsiden, øverst til venstre. Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. De har også tilgang til å bruke egen VIS-app. Denne appen er lur å laste ned, slik at du som elev enkelt kan ha oversikt over egen timeplan og følge med på for eksempel romendringer.  Det er foreløpig ikke VIS-app tilgjengelig for foresatte.

Register dine kontaktopplysninger  
VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Elever over 18 år
Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykkeerklæring for elever 

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til resepsjonen ved skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Hva får du tilgang til som foresatt?  

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk
    (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • Læreplan
  • Klasser og grupper

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til punktene over. Husk at samtykke må leveres først.     

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   

VIS har støtte for siste versjon av nettleserne Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging (gjerne Chrome siden testingen foregår i denne nettleseren). Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skolen.  

Kommunikasjon mellom hjem og skole
Dersom du som foresatt skal kontakte skolen, gjøres dette primært ved at du sender en mail til aktuelle lærer/ansatt. Den enkeltes mailadresse finner du her på hjemmesiden. Søk opp aktuell person under "Kontakt oss" - "Finn ansatt" og trykk "Vis e-post".

Du kan selvsagt også kontakte skolen ved å ringe til skolens sentralbord på 51 92 34 00. 

Hvordan bruker jeg VIS? 
Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. Merk at alle funksjoner foreløpig ikke er tatt i bruk ved skolen. Foreløpig bruker ikke skolen VIS til blant annet underveisvurderinger, meldinger, kalenderinnkallinger og ulike søknader (se egne skjema her på hjemmesiden). 

Informasjonsvideo for foresatte

Instruksjonsvideo for elever

Flere videoer for elever om ulike funksjoner i VIS

Personvernerklæring