Internasjonalisering

Informasjon om internasjonaliseringstilbudet på Sandnes videregående skole. 

Om internasjonalisering på Sandnes videregående skole

Ved Sandnes videregående skole har vi lange tradisjoner for å reise til andre land. Særlig for elever i VG3 har det vært en rekke tilbud om studiereiser knyttet til elevenes programfag.  Også i språkfagene har det i perioder vært årlige studieturer til Tyskland, Frankrike og Spania.

Disse tradisjonelle studiereisene i videregående skole tok slutt da gratisprinsippet i skolen satte en stopper for egenbetaling for deltakerne.  Dette kom samtidig med at Sandnes videregående skole ble akkreditert av utdanningsprogrammet til EU, Erasmus+, og dermed fikk en lettere tilgang til reisestipend for både lærere og elever.  Dette innebærer at tradisjonene med utstrakt internasjonalisering og utenlandsreiser kan fortsette, men uten at elevene må betale for reisene.

For skolens ansatte er det mulig å delta på internasjonale lærerkurs, konferanser og kollegaskygging.  I løpet av et skoleår er det stadig enkelte ansatte ute på reise for å få kreativt påfyll og faglig oppdatering. Som følge av dette har skolen etter hvert etablert et nettverk av samarbeidsskoler i hele Europa – noe vi ser på som et stort pluss for både elever, lærere og for skolen som organisasjon.

EU og utdanningsprogram

Sandnes videregående skole har en lang erfaring med EU sine internasjonale utdanningsprogrammer.  Gjennom årene har disse endret både navn, innhold og ikke minst budsjettrammer.  Vi ser en stadig økende satsning på internasjonalisering i europeisk utdanning, og den store paraplyen over dette samarbeidet heter Erasmus+.

For elever og ansatte som får oppleve et utenlandsopphold med faglige rammer, er det lett å se at erfaringene er viktige.  Elevene opplever faglig og personlig modning og økt motivasjon for skolen og for det faglige.  Det viser seg også at elever som har vært på utenlandsopphold i skoletiden oftere enn andre gjennomfører utenlandsopphold under senere studier. Det er åpenbart at også lærere og andre ansatte opplever lignende erfaringer; økt kompetanse, motivasjon og personlig utvikling.

Internasjonalisering skoleåret 2022-2023

Dette skoleåret vil det være over tjue reiser der elever og ansatte drar til ulike land, der reisene har ulike formål. 

Utveksling: Vi har hatt elever på utvekslingsopphold til Tyskland og Spania, og får også utvekslingselever hit i flere omganger. 

Jobbskygging: Det å skygge andre kolleger i andre land er en nyttig erfaring, og dette året er det skygging i Tyskland, Danmark og Nederland i ulike fag. 

Jobbskygging og studietur: Karriereveiledningstur til Irland, elevrådstur/elevretta tjenester-tur til Hellas, 

Studiereiser med skolesamarbeid: Historie, biologi og religion drar med en gruppe til Nederland. En franskgruppe drar til Belgia, en spanskgruppe til Spania og en tyskgruppe til Tyskland. Sosiologi og sosialantropologi + matematikk drar med en gruppe til Danmark. Teknologi og forskningslære drar med en gruppe til Hellas. 

Skolepartnerskap: Vi har et tverrfaglig prosjekt som har gått over to år, ReAct, som dette året har reiser til Nederland og Spania, før det avsluttes her på Sandnes i mai. 

Elevdemokratiprosjekt: Prosjektet Yes-U2 startet dette skoleåret, og skal holde på til 2025. Skolen har et Action Team, som samarbeider med andre Action Teams i partnerlanda. Reisene går til Belgia, Hellas og Italia dette året. 

På Instagramkontoen @sandnesvgs_studspes legges det ut bilder og korte reiserapporter fra reisene. 

Instagramkontoen til Sandnes vgs studiespesialiserende

Internasjonaliseringskoordinatorer

Vi har to internasjonaliseringskoordinatorer, Ragnhild Kristiansen Thordal og May Helen Johnsen.