Internasjonalisering

Ved Sandnes videregående skole har vi lange tradisjoner for å reise til andre land. Særlig for elever i VG3 har det vært en rekke tilbud om studiereiser knyttet til elevenes programfag.  Også i språkfagene har det i perioder vært årlige studieturer til Tyskland, Frankrike og Spania.

Disse tradisjonelle studiereisene i videregående skole tok slutt da gratisprinsippet i skolen satte en stopper for egenbetaling for deltakerne.  Dette kom samtidig med at Sandnes videregående skole ble akkreditert av utdanningsprogrammet til EU, Erasmus+, og dermed fikk en lettere tilgang til reisestipend for både lærere og elever.  Dette innebærer at tradisjonene med utstrakt internasjonalisering og utenlandsreiser kan fortsette, men uten at elevene må betale for reisene.

For skolens ansatte er det mulig å delta på internasjonale lærerkurs, konferanser og kollegaskygging.  I løpet av et skoleår er det stadig enkelte ansatte ute på reise for å få kreativt påfyll og faglig oppdatering. Som følge av dette har skolen etter hvert etablert et nettverk av samarbeidsskoler i hele Europa – noe vi ser på som et stort pluss for både elever, lærere og for skolen som organisasjon.

EU og utdanningsprogram

Sandnes videregående skole har en lang erfaring med EU sine internasjonale utdanningsprogrammer.  Gjennom årene har disse endret både navn, innhold og ikke minst budsjettrammer.  Vi ser en stadig økende satsning på internasjonalisering i europeisk utdanning, og den store paraplyen over dette samarbeidet heter Erasmus+.

For elever og ansatte som får oppleve et utenlandsopphold med faglige rammer, er det lett å se at erfaringene er viktige.  Elevene opplever faglig og personlig modning og økt motivasjon for skolen og for det faglige.  Det viser seg også at elever som har vært på utenlandsopphold i skoletiden oftere enn andre gjennomfører utenlandsopphold under senere studier. Det er åpenbart at også lærere og andre ansatte opplever lignende erfaringer; økt kompetanse, motivasjon og personlig utvikling.

Internasjonalisering dette skoleåret

Dette skoleåret vil 150 elever og ansatte reise til ulike land på ulike reiser med ulike formål.

Et tverrfaglig lærerteam tar 30 elever med til Polen på en studiereise med overskriften Demokratiets bølgedaler. Her skal elevene diskutere demokratiske rettigheter, prinsipper og erfaringer med polske elever, og her skal de besøke ulike institusjoner knyttet til Polens nåtid og fortid med blikk på både diktatur og demokrati.

To grupper på henholdsvis 30 elever og to lærere drar til Tyskland og til Spania på studietur med språk- og kulturopplæring. Begge har skolebesøk på programmet, og det satses på tett samarbeid med partnerskolene.  Elevene får kontakt med sine spanske/tyske makkere i god tid før avreise.

Videre skal sju ansatte og sju medlemmer av elevrådsstyret reise til en nederlandsk skole vi kjenner godt. Der skal både unge og voksne skygge ansatte og/eller elever ved vertsskolen.  Slik kan man gjennom observasjon, deltakelse og dialog lære om alternative måter å løse egne oppgaver på.

To skolepartnerskap for ulike faggrupper startes opp eller videreføres med interessante møter på partnerskoler i Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Irland og Spania. YES-U-prosjektet handler om elevdemokrati og Re-ACT-prosjektet handler om å gi nytt liv til eksisterende og kanskje ubrukte bygninger.  Elevene skal jobbe med å gi ny funksjon til eldre lokale bygninger. På hvert møte i de andre landene vil fem av våre elever reise og bo hjemme hos elever en uke, gå på skolen, oppleve kulturprogram og presentere eget prosjekt.

Sammen med andre skoler i Rogaland sender vi fire elever fra franskgruppene våre og fire fra spansk til Frankrike og Spania på nyåret.  De skal bo i mottakerlandet i fire uker. De skal også være vertskap for en fransk/spansk elev i fire uker.

For ansatte som er involvert i skolens internasjonaliseringsarbeid er det kurs i europeisk historie og politikk i Brussel i desember.  I løpet av skoleåret vil det være fire planleggingsreiser (planlegging av framtidige studiereiser) til fire ulike land.  Vi har tolv lærere som reiser til ulike land for å skygge kolleger i tilsvarende funksjon på en samarbeidsskole.

Til toppen