Rektors hilsen

Sandnes videregående skole er en skole med historie tilbake til 1896, først som middelskole og realskole.  Gymnaset kom i 1959. I dag har Sandnes vgs tilbud om 1080 elevplasser innen studiespesialisering (720) og idrettsfag (360). Skolen er sentrumsnært plassert ved Sandnes idrettspark og Giskehallen. Her har vi svært gode fasiliteter for våre to utdanningsprogram; idrettsfag og studiespesialisering.

Sandnes vgs er en moderne skole både utstyrsmessig og faglig. Alle våre ansatte har et brennende ønske om å legge forholdende til rette for at elevene skal oppleve et godt og trygt læringsmiljø og engasjerende læringsaktiviteter. Undersøkelser over flere år viser at elevene trives godt i skolen – og skolen har gode resultater å vise til. Det er vår ambisjon å fortsette arbeidet med å skape best mulig læringsmiljø.

Som en del av denne satsingen tar vi elever med på en rekke ekskursjoner i både nærmiljøet og til fjernere mål. Idrettsfag har årlig klassevise ekskursjoner om høsten og vinteren til Sirdalen og Røldal.

Som en del av tilbudet innenfor studiespesialisering kan du søke deg til skolens tilbud om spesielle forskerklasser knyttet til realfag.

Skolen er involvert i internasjonalt prosjektsamarbeid med skoler i andre land med vekt på å møtes over landegrenser og gjennomføre tverrfaglige prosjekter.

Sandnes vgs er en stor skole med et stort fagtilbud slik at du som elev i stor grad skal kunne velge fag ut fra interesse, anlegg og planer for framtida.

Som elev på skolen vår skal vi gjøre vårt for at du får et godt grunnlag for veien videre!

Velkommen som elev på Sandnes vgs!