100 års videregående allmennutdanning

 Sandnes videregående skole (Sandnes gymnas) regner sin historie tilbake til 1896 da "Sandnes Kommunale Høiere Almenskole" ble opprettet etter vedtak i Sandnes bystyre.

Som en del av sin jubileumsfeiring i 1996 utga skolen en flott jubileumsbok. Bokas tittel er et 100 år gammelt sitat: "Tiden krever med Nødvendighed at her vides meget!". Vi mener det gamle sitatet er mer aktuelt i dagens informasjonssamfunn enn noen gang tidligere. 

Til å begynne med var skolen en ren middelskole, senere kalt realskole. I 1959 kom de første gymnasklassene, og i 1971 ble Reformgymnaset til, og samtidig flyttet skolen inn i ny bygning på Stangeland ved Giskehallen. 

Betegnelsen gymnas ble i 1975 byttet ut med videregående skole, og skolen fikk studieretning for allmenne fag. Etter skolereformen Kunnskapsløftet av 2006 er skolen i dag offisielt en studiespesialiserende skole. 

Høsten 2014 ble skolen utvidet med programområdet idrettsfag, og høsten 2015 var hele skolebygget på Trones ferdig utbygd og totalrenovert.  

Skolen er dermed nå en av fylkets største skoler innen studiespesialisering og idrettsfag.