PIS - Prosjekt Internasjonal Solidaritet

18. oktober 2023 er det igjen solidaritetsdag på SVGS.

Til hvem går pengene skolen samler inn og hva brukes de til?

Pengene som kommer inn fra elevene går til Alrowwad-senteret i Betlehem. Barna som kommer hit etter skole og i helger, får et tilbud om alt fra dans, drama, musikk, yoga, snekring, foto og bibliotek. Disse ungene er barnebarn/oldebarn av flyktninger fra en krig tilbake i 1948. Aktørene i konflikten er mange og det at skolen har et solidaritetsprosjekt akkurat her, gir oss en anledning til å dele kunnskap om den lengste internasjonale konflikten i verden. Vårt ansvar ved å delta i prosjektet ligger i å skaffe oss kunnskap, samt utvise empati for at barn og unge må de bo i en flyktningeleir med en svært uviss fremtid.

Alrowwad-senteret ligger i en flyktningleir som heter Aida, en leir som ble opprettet og administrer av FN (UNRWA). Ikke sjelden er denne leiren også i vårt nyhetsbilde. Hverdagen der er tøff. Kultursenteret er et forsøk på å gi barn og unge et sted for lek og samhold, håp og trøst. Skolen har deltatt i dette prosjektet og hatt Alrowwad-senteret som partner i over 10 år. På disse årene har vi fått innsyn i bruken av pengene elevene har sendt ned. Vi har bidratt til finansiering av alt fra å få 2 etasjer til å bli 4, og etter hvert flytting inn i nytt bygg, til bøker på biblioteket og fotolab/filmlab. Vi ser at pengene elevene samler inn går til konkrete prosjekt for barn i flyktingeleiren.

Noen av ungdommene, som deltar i en foto-/filmgruppe har laget en kort informasjonsfilm til oss om seg selv:  https://youtu.be/Lxi5zqjj2iw

For mer informasjon om senteret: https://www.alrowwad.org/en/

For mer informasjon om konflikten: https://www.fn.no/Konflikter/Asia/palestina og https://www.un.org/unispal/

For mer informasjon om Norges bidrag til ulike bistandsprosjekt i regionen: https://norad.no/landsider/midtosten/palestina/

 

Her er en filmsnutt fra elevene som fikk reise høsten 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=Yic67Uhvx4Q