Realfagsklasse (tidligere forskerklasse)

Realfagsklassen vil være klassen for deg som har interesse innen matematikk, kjemi, fysikk, teknologi, biologi, geologi eller IT. Klassen passer for deg som ønsker et godt klassemiljø både sosialt og faglig, og som er nysgjerrig og kunnskapssøkende. 

Personer i hvite frakker foran benk.  - Klikk for stort bilde
Pipette i beger på vekt. - Klikk for stort bilde
Tre personer i hvite frakker gjør forsøk. - Klikk for stort bilde
Personer i hvite frakker på lab. - Klikk for stort bilde

Hvorfor velge Realfagsklassen?

Dette er et tilbud for deg som liker realfag, og som ønsker å få et godt grunnlag for videre studier. Du velger programområde realfag allerede i vg1 og får gå i den samme klassen hele skoletida på Sandnes vgs. Klassemiljøet vil oppleves som trygt, og du vil være sammen med andre med de samme interessene som deg. Av erfaring gir dette høy motivasjon og trivsel!

Undervisningen vil bære preg av en større helhet og faglig samarbeid på tvers av mange fag. De nye læreplanene i naturfag og TekForsk åpner for utforskende arbeidsmåter. Sammen med næringslivet får elevene løse dagsaktuelle utfordringer, der elevenes ideer blir tatt på alvor av kvalifiserte fagpersoner. 

Realfagsklassen gir studiekompetanse med spesielle fagkrav for videre studier, som krever realfag. I tillegg til obligatoriske fag får du som elev fire timer ekstra i løpet av vg1. I praksis betyr det at du får et ekstra programfag, teknologi og forskningslære (TekForsk), som fungerer som et «lim» mellom de andre fagene. Du jobber mer kreativt og praktisk i dette faget, blant annet gjennom samarbeid med næringslivet. Kompetansen du får verdsettes i videre utdanning ved universiteter og høgskoler.  

Fleksibiliteten i Realfagsklassen er stor og du får større faglig bredde. Dersom du har forskuttert fag (for eksempel matematikk) på ungdomsskolen, vil det også være lettere å få til et individuelt løp for deg.

Inntak

Du søker deg inn på studiespesialisering på Sandnes vgs på vigo.no. på vanlig måte. Etter inntak vil du få et brev fra skolen med spørsmål om du ønsker å gå i Realfagsklassen, i tillegg til annen inntaksinformasjon. På hjemmesiden vil du finne et digitalt svaralternativ. 

Plassene i Realfagsklassen er basert på interesse og karakterer, med særlig vekt på karakterene i naturfag og matematikk.

I utgangspunktet søker du deg inn for å gå der i tre år, men du må søke inntak til skolen hvert år gjennom VIGO, slik som andre elever også må. Du får prioritert plass klassen i vg2 og vg3 hvis du kommer inn på skolen. 

Fag

I vg1 har du alle fellesfag. Vi forutsetter imidlertid at du tar realfagsmatematikk/teoretisk matematikk (1T). I tillegg er det fire timer TekForsk i uka. Dette er et praktisk fag der du lærer om realfagene gjennom ulike prosjekter, sammen med naturfag og øvrige fellesfag. Realfagsinteressen din vil dermed verdsettes i andre fag, som for eksempel når du skriver tekster i norsk og engelsk. I TekForsk tilegner du deg mange kunnskaper, både teoretiske og praktiske, for å løse konkrete problemstillinger. Du får også programmere roboter og elektronikk som styres av sensorer, der du kan jobbe utforskende på det nivået som passer deg (Micro:bit, Lego Mindstorm og Arduino). 

I vg2 er det lagt opp til at du tar realfagsmatematikk R1, og kjemi 1 og/eller fysikk 1. I tillegg til de nevnte programfagene er det mulig å ta et ekstra programfag. Dette velges fritt fra skolens tilbud og ut fra det du liker og har behov for.

I vg3 må du ha matematikk R2 og fysikk 2 eller kjemi 2. I tillegg kan du velge et fritt programfag fra skolens tilbud. Men vi anbefaler TekForsk 2!

Sjekk gjerne ut Instagramkontoen @sandnesvgs_studspes, med #realfagsvgs. Her ligger det mye kjekt fra det vi gjør!

Fotograf/bilder: Kristian Jacobsen, Stavanger Aftenblad

Brosjyre om Realfagsklassen (PDF, 817 kB)