Forskerklasse

I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Som elev i forskerklassen ved Sandnes videregående skole får du faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evnen til å tenke kreativt og nyskapende.

Hvorfor velge dette?

Dette er et tilbud for deg som liker realfag (for eksempel matematikk og naturfag) og som ønsker å få et godt grunnlag for videre studier. Du velger programområde realfag allerede i vg1 og får gå i den samme klassen hele skoletida på Sandnes vgs.

Undervisningen vil bære preg av en større helhet og faglig samarbeid på tvers av mange fag. Det fokuserer på ulike faglige innfallsvinkler og åpner for mange muligheter videre.

Vi har godt samarbeid med ulike bedrifter og næringsliv, og deler av undervisningen flyttes ut av skolens lokaler via ekskursjoner og bedriftsbesøk.

Denne kombinasjonen gir studiekompetanse med spesielle fagkrav for videre studier som krever realfag. I tillegg til obligatoriske fag får du som elev fem timer ekstra i løpet av vg1 og vg2. I praksis betyr det at du får et ekstra programfag, teknologi og forskningslære, som fungerer som et «lim» mellom de andre fagene. Du jobber mer kreativt og praktisk i dette faget sammenlignet med øvrige fag.

Fleksibiliteten i denne klassen er stor og du får større faglig bredde. Dersom du har forskuttert fag (matematikk) på ungdomsskolen, vil det også være lettere å få til et individuelt løp for deg.

Inntak

Du søker deg inn på studiespesialisering på Sandnes vgs på vigo.no. på vanlig måte. Etter inntak vil du få spørsmål fra skolen om du ønsker å gå i forskerklassen.

Plassene i forskerklassen er basert på karakterer, og da med særlig vekt på karakterene i naturfag og matematikk.

I utgangspunktet søker du deg inn for å gå der i tre år, men du må søke inntak til skolen hvert år gjennom VIGO, slik som andre elever også må. Du får prioritert plass klassen i vg2 og vg3 hvis du kommer inn på skolen. Om du ønsker å skifte programområde, vil du få med deg alle obligatoriske fag og et ekstra 3-timers fag – tekforsk-X.

Fag

I vg1 har du alle fellesfag, men vi forutsetter at du tar realfagsmatematikk/teoretisk matematikk. I tillegg er det tre timer teknologi og forskningslære og en time kjemi i uka.

Kjemi undervises sammen med naturfag og er en start på programfaget kjemi 1. Det er i utgangspunktet en del kjemi i naturfag, men en styrker disse temaene med en ekstra time i uken og forskutterer således deler av programfaget. På denne måten fordyper du deg og lærer ting bedre fra starten av. Det betyr også at du slipper å ta disse emnene om igjen i vg2. Du fortsetter da med færre timer i kjemifaget.

I tillegg har du som elev tre timer per uke med teknologi og forskninglære. Dette er et praktisk fag der en lærer om realfagene gjennom ulike prosjekt. I dette faget tilegner du deg mange kunnskaper, både teoretiske og praktiske. Det er også samarbeid med næringsliv, og deler av undervisningen flyttes ut via ekskursjoner og bedriftsbesøk.  I vg1 undervises det i de kompetansemålene som er for 3-timersfaget tekforsk-X, men det utvides til programfaget tekforsk 1 med to timer ekstra per uke i vg2. Dersom du av en eller annen grunn ikke skulle fortsette i forskerklassen vil du da få godkjent tekforsk-X som et ekstra fag.

I vg2 er det lagt opp til at du tar realfagsmatematikk R1, kjemi 1 og fysikk 1. I tillegg fortsetter faget tekforsk som utvides til programfaget tekforsk 1. I forbindelse med tekforsk, som dette året handler mye om teknologi og sensorer, er det lagt inn en time per uke med programmering. Dette er nyttig kunnskap for tekforsk-faget, der du får programmere roboter og elektronikk som styres av f.eks. sensorer.

I tillegg til de nevnte programfagene er det mulig å ta et ekstra programfag. Dette velges fritt fra skolens tilbud og ut fra det du liker og har behov for.

I vg3 må du ha matematikk R2 og et av de øvrige programfagene. Ellers kan du velge fag ut fra det du trives med og det du tenker å bruke fagene til.

Brosjyre om forskerklasse (PDF, 561 kB)

Til toppen