Hvorfor velge realfag?

Er du nysgjerrig på hvordan løse klima-, ressurs- og energiutfordringer i årene framover? Eller hvordan genteknologien vil påvirke framtiden? Realfagene danner grunnlag for å kunne studere, forske og jobbe videre med disse problemstillingene.

På Sandnes videregående har vi et stort realfagsmiljø og vi tilbyr et bredt spekter av ulike realfag. Skolen har også lange tradisjoner med å delta i realfags-OL og Abelkonkurranse (matematikk). Flere elever har kommet både til nasjonale og internasjonale finaler!

Med bakgrunn i disse fagene er du godt rustet til å starte på realfaglige utdannelser som f.eks. ingeniør, medisin, tannlege, farmasi og veterinær.

På Sandnes vgs tilbyr vi en lang rekke fag som kan kombineres på mange ulike måter. Du kan kombinere realfag med fag fra SSØ, design-og arkitektur, toppidrett eller breddeidrett, men du må ha minst to realfag som gjennomgående fag.

Hvilke fag som tilbys hvert år avhenger av søkningen til gruppene. Informasjon om fagvalg og hvilke fag som tilbys inneværende skoleår finner du på skolens vil-bli- side

Har du spørsmål om hva du skal velge, ta kontakt med en av avdelingslederne i realfag. Vi hjelper deg så gjerne!