3.september = skolevalg på Sandnes vgs

Skolevalg er gjennomført siden 1989, så det begynner å bli en godt etablert tradisjon i landet vårt. I tillegg til skolevalg, har vi gjennomført valgtorg og skoledebatt for alle elevene i dag. Takk til alle ungdomspolitikere som bidro til denne innholdsrike og lærerike politiske dagen på Sandnes vgs!

Skolen har et stort ansvar, ut fra læreplanens overordna del,  å se skolevalget i forbindelse med et tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap. Her skal skolen informere om individuelle rettigheter og plikter, om retten til å delta politisk i utformingen av samfunnet. «Skolen skal bidra til at vi får aktive medborgere og elevene skal få kompetanse om demokratiets ideer og virkemåte», sa rektor, i det han satte i gang det digitale skolevalget for elevene i dag kl.12:30.

Rektor valgte også, i sin minitale over høyttaleren til alle elevene, å peke på at elevrådsarbeid og skolevalg er to sider av samme sak: «Det dreier seg om medvirkning i forhold til skolesamfunnet og i samfunnsutviklingen generelt». Vår elevrådsleder, Vanessa Linjord ledet skoledebatten sammen med læreren sin i programfaget Politikk og menneskerettigheter, Kristoffer Hatteland Endresen. Så kan det nevnes at alle klasser er opptatt av å velge sine klasserepresentanter til Elevrådet i disse dager. Andre år har vi fått resultatet fra skolevalget ganske umiddelbart. I år må vi vente til 7.september kl.19:00 når resultatene fra skolevalget i hele landet blir offentliggjort.

Forut for denne dagen har lærere i alle klasser bidratt til at elever har fått informasjon om Stortingsvalget og om politiske parti som i disse dager kjemper om politisk makt. Det blir fort en god blanding av ideologi og enkeltsaker. Alle elevene sendte inn sine bidrag til både tema og spørsmål til skoledebatten, og de tre temaene som fikk flest stemmer hos oss var:

  1. Skole og utdanning
  2. Klima og miljø
  3. Innvandring

Debatten ble filmet, og her kan du se hele seansen:  http://woldcam.no/skoledebatt

Våre 3.klassinger skal også stemme ved Stortingsvalget 13.september, og vi ønsker dem spesielt lykke til! Elever på VG1 og VG2 må vente til kommune- og fylkestingsvalget i 2023 før de får være førstegangsvelgere.

Takk til alle som bidro til at vi fikk gjennomført skolevalg, valgtorg og skoledebatt på denne fine septemberdagen!

Til toppen