Elevundersøkelsen 2023

Skolen vil i løpet av november-desember gjennomføre Elevundersøkelsen. Kontaktlærere gjennomfører undersøkelsen i klassene etter avtale med elevene i perioden 8. november - 20. desember.

For mer informasjon om undersøkelsen, kan du gå til: www.udir.no/undersokelser  

Vi har også lagt ved informasjon fra UDIR til elever og til foreldre her på hjemmesiden (vedlegg).

Elevundersøkelsen 2023. Informasjon til elevar (PDF, 566 kB)

Elevundersøkelsen 2023, informasjon til foreldre (PDF, 552 kB)

Kontaktlærerne kan ta imot spørsmål knyttet til gjennomføringen. Skolens kontaktperson for undersøkelsen er avdelingsleder, Idar Ree.