Hva innebærer rødt tiltaksnivå?

Rødt nivå ved Sandnes vgs innebærer følgende:

Rødt nivå ved Sandnes vgs innebærer følgende:

  • Målet er å ivareta avstandskrav i alle sammenhenger – også i undervisningsrommene. Da vil det for Sandnes videregående skole, med sin komplekse struktur, ikke være mulig å gi alle elever all undervisning i skolebygningen samtidig. Det må foregå en omorganisering, og den vil innebære delvis bruk av nettundervisning. 
  • Opplegget innebærer at elevtallet ved skolen deles i to ved at klassene deles i pulje 1 og pulje 2. Puljene veksler mellom å møte på skolen og digital undervisning/arbeid hjemme. Puljeinndelingen som viser når elevene skal møte på skolen, finner elevene Info_elever på Itslearning. Undervisningsplaner i de enkelte fag finner også elevene på Itslearning/ev. på Teams/OneNote. 
  • Denne rulleringen får konsekvenser også for programfagene. Den dagen elevene skal ha hjemmeundervisning, gjelder det hele dagen inklusivt programfagene. Da kan programfaggruppene få ulikt antall elever til stede på skolen og de som har hjemmeundervisning.

Se også https://www.helsenorge.no/koronavirus/   og

Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/ 

Smitteforebyggende tiltak:

  • Syke personer, eller personer med symptomer, skal ikke være på skolen. Jfr.  https://www.helsenorge.no/koronavirus/ 
  • God hygiene (hender, bord/pulter, berørte flater) med vask eller desinfisering ved ankomst til skolen og når en forlater skolen.
  • Avstand mellom personer – minst èn meter i alle sammenhenger.
  • Større samlinger skal unngås.
  • Alle klasserom møbleres med 1 m avstand (hode til hode) hvor elevene sitter på faste plasser. Pulter og berøringsflater rengjøres før elevene forlater klasserommet.
  • Før lunsjpause, rengjøres pulter og andre berøringsflater. Dernest går elevene til det klasserom de skal være i etter lunsj.

Timeplanen

  • Timeplanen går som normalt. Elever/lærere sjekker sin timeplan i VIS og følger denne enten de skal ha undervisning på skolen eller hjemme.

Kantina

Når skolen er i rødt tiltaksnivå, blir kantineområdet stengt for å oppholde seg der. Elevene må bruke klasserommene til å spise/drikke lunsj. Kantineutsalget holdes åpent. 

Skolens handlingsplan for rødt nivå er i sin helhet lagt ut på Info_Elever på Itslearning.

Til toppen