Hvordan skape verdier og løse morgendagens utfordringer innen grønn energiomstilling?

Fredag 11.11. deltok representanter fra skolen og forskerlinja på et seminar i Verdiskapingsforum på UiS der blant annet næringsminister Jan Christian Vestre holdt innlegg om å skape verdier gjennom grønn energiomstilling. 

Fredag 11.11. deltok representanter fra skolen og forskerlinja på et seminar i Verdiskapingsforum på UiS (https://www.uis.no/nb/arrangementer/seminar-i-verdiskapingsforum) der blant annet næringsminister Jan Christian Vestre holdt innlegg om å skape verdier gjennom grønn energiomstilling. Noe som krevde samspill mellom næringsliv og utdannelse. Det ble flere ganger fokusert på behovet for å utdanne morgendagens folk for å kunne løse problemer innen elektrisitet, batterier, karbonlagring, hydrogen, havvind m.m. Gjennomgående tema var at det trenges tverrfaglig og fleksibel kompetanse samt mange «kloke hoder og hender» for å løse morgendagens utfordringer.

Realfagsklassen (tidl. Forskerklassen) på Sandnes vgs jobber nettopp med å utdanne/forberede elever til denne typen kompetanse. Ved å ha fokus på faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evnen til å tenke kreativt og nyskapende, treffer vi mye av det som etterlyses. Ved å utfordre elevene våre gjennom samarbeidsprosjekter med industrien utdanner vi for  «morgendagens kompetanse». Lektorene Camilla Skjærpe og Siv Jorunn Meland fikk formidlet dette til næringsministeren ved å stille spørsmål i plenum og ved å sende med ham brosjyren vår om forskerklassen. De etterspurte og oppfordret til å satse mer på realfag for å skape den kompetansen som samfunnet trenger i den grønne energiomstillingen – noe som ble applaudert av en full sal på UiS. 

 

Sitat fra nylig avdøde dronning Elizabeth II:  «I sitt hjerte handler ingeniørfag om å bruke vitenskap for å finne kreative, praktiske løsninger. Det er et edelt yrke».

Til toppen