Informasjon om årets solidaritetsaksjon – PIS2023

PIS2023 er i gang! 5. - 12. oktober var elever og lærere fra Sandnes vgs og Katedralskolen  på studietur til Vestbredden. De har delt på skolens Instakonto noen av opplevelsene, og skal bidra med informasjon videre frem mot og på selve solidaritetsdagen 3. november. Tillitsvalgte elever har som oppdrag å informere sin klasse i uke 43 om det praktiske rundt solidaritetsaksjonen. Elevene har også fått en SMS fra skolen med informasjon.

Hva pengene går til, kan du lese mer om her på skolens hjemmeside: PIS - Prosjekt Internasjonal Solidaritet - Sandnes videregående skole

Poenget med solidaritetsdagen er at elever gjør et arbeid tilsvarende 350 kr som de bidrar med i solidaritetsaksjonen. Elevene sender pengene på VIPPS på 132220 og merker meldingen med «PIS2023» så snart som mulig fra og med 3. november. Siste frist er 25. november.

Elever som enten ikke klarer å skaffe seg en jobb som gir 350 kr kan ta kontakt med avdelingsleder og koordinator for aksjonen, Idar Ree på ITS (eller på idar.ree@skole.rogfk.no), så vil skolen bistå i å skaffe et arbeid. Elever som mener at norske skoler ikke skal drive solidaritetsarbeid, kan reservere seg ved å sende en melding til samme sted. Da vil eleven få tilbud om alternativ undervisning torsdag 3. november etter lunsj.

3. november, som er solidaritetsdagen i år, vil alle elevene få møte de som har vært på studietur. I tillegg får de et foredrag fra Folk og forsvar som skal gi noen knagger i konflikten mellom Israel og Palestina. Det håper vi kan gi alle elever litt mer forståelse av hvordan det er for barn å vokse opp i et konfliktområde som Vestbredden er.

Til toppen