Informasjon om programfagsvalg

Informasjon om programfagsvalg fra foreldremøtet 1. desember. 

Inormasjon om programfagsvalg fra foreldremøtet 1. desember. 

 Presentasjon fra foreldremøte