Karbonfangstuke

I uke 2 konkurrerte elevene i 2STA (forskerlinja) om å finne gode løsninger for karbonfangst (CC).

Aker CC og Universitetet i Stavanger ga elevene dagsaktuelle problemstillinger de skulle løse. Klassen besøkte avfallsanlegget på Forus, Sør-Rogalands største utslippspunkt av CO2, og fikk innsyn i mengden avfall samt planen de har for å bygge et karbonfangstanlegg. Vi besøkte også den innovative karbonfangstbedriften GreenCap Solutions. Fredag presenterte gruppene løsningene sine for dommerpanelet som besto av Øystein Arild (instituttleder ved Energi og Petroleumsteknologi ved UiS), Inga Askestad (senior prosessingeniør ved Aker CC), Jarle Skjæveland (CSO ved GreenCap solutions) og Thomas Landmark (avdelingsleder realfag). 

Vinnergruppas løsning for CCU gikk ut på å lage nye korallrev i havet fra den innfangede CO2-gassen. 7. februar presenterer de løsningen sin for olje- og energiministeren her på skolen.

De andre gruppene presenterte også glimrende løsninger! Noen av gruppene ville forbedre rubisco og dermed gjøre fotosyntesen mer effektiv. Andre grupper ville produsere karbonabsorberende murstein eller lage fiskefôr av karbondioksidgassen. Noen grupper så på effektive transportmetoder for innfanget CO2. Industrien var veldig imponert over det faglige nivået og kvaliteten på løsningene elevene presenterte.