Kjære elever!

Skolen er pålagt å gå i rødt tiltaksnivå fom 04.01.21.  Det betyr at timeplanen gjelder og 50% av elevene møter på skolen som vanlig. De øvrige 50% har hjemmeskole/digital undervisning. På Itslearning Under Info_Elever er det opprettet en mappe for Rødt tiltaksnivå. Her finner dere Handlingsplan for rødt nivå + gruppeinndelingene for klassene. For elever som har hjemmeskole, se arbeidsplan som er lagt ut på Its learning - og avvent nærmere informasjon fra faglærere. I programfaggruppene møter de elevene som er på skolen, de øvrige følger undervisning hjemmefra.

Lykke til med undervisningen i morgen.

Helge Ledaal, rektor

Til toppen