Ministerbesøk 7. februar

Tirsdag 7. februar arrangerer vi et møte der Terje Aasland (Olje- og energiministeren), næringslivstopper, instituttledere fra universitetet, representanter fra Rogaland fylkeskommune samt ledelse, lærere og elever ved videregående skoler vil være tilstede. I dette arrangementet vil vi sette fokus på realfagsutdanningen.

Elevene ved forskerlinja (1. - 3. klasse) vil vise noen av sine prosjekter, og utdanningsinstitusjonene samt næringsliv vil formidle viktigheten av realfagene. 

Det haster mer enn noen gang å finne de bærekraftige energiløsningene for fremtiden. Realfagselevene, i tverrfaglige samarbeid med de andre fagene, er de som skal finne disse løsningene. Men dessverre satses det for lite på realfagene. Vi ønsker å bevare og utvide muligheten elevene har til å velge realfag allerede fra 1. klasse videregående. Denne muligheten har elevene i Realfagsklassen (tidligere Forskerklassen). Politikere og næringsliv setter av store ressurser til grønne energiformål, men dersom vi ikke rekrutterer morgendagens problemløsere, vil vi ikke nå frem.