Ny undervisningsplan for de siste ukene av skoleåret

Skolen vil tilpasse skoledriften til de nye retningslinjene. Nå tales det om en «trafikklysmodell» der vi altså er på gult nivå, dvs. tilnærmet normalsituasjon. Det innebærer da ikke så strikse avstandsrutiner – og at vi kan ha klasseundervisning, men fortsatt unngå større forsamlinger. Hva som skjer med smittevernrutiner for øvrig, får vi kjennskap til på fredag, 29.05., da vi vil motta ny «veileder» for dette.

Forventningene er altså at vi raskt tilpasser skoledriften denne justeringen. Det vil vi følge opp fra tirsdag 2. juni og nye planer for avslutningen av skoleåret vil se slik ut:

 • Uke 23:
  • Fra 2. juni foregår all undervisning for Vg1 og Vg2 på skolen i henhold til timeplanen.
  • Her minner vi om at elevene har oppmøteplikt i hht skolereglementet. Manglende oppmøte uten dokumentasjon kan få betydning for vurdering i orden – og i siste instans for vurdering (IV) i fag – dersom dette går ut over vurderingsgrunnlaget.
  • For Vg3 skjer oppfølging av elever etter individuelle behov.

 

 • Uke 24:
  • 8/6:  Bokinnlevering og mulig avslutning for Vg1
   • Hver klasse får ett klasserom og en tilmålt tid på skolen. Det vil gå ca. 1/2 time til bokinnlevering. Etterpå disponerer kontaktlærere og klassen rom til å avrunde skoleåret. Mer info om opplegget fra kontaktlærerne.
   • Pga. kjøreplanen til bokinnleveringen, vil noen klasser møte tidlig på morgenen, mens siste klasse henimot kl. 14:00. Plan for dette kommer i løpet av fredag.

 

 • 9/6:  Bokinnlevering og mulig avslutning for Vg2
  • Hver klasse får ett klasserom og en tilmålt tid på skolen. Det vil gå ca.1/2 time til bokinnlevering. Etterpå disponerer kontaktlærere og klassen rom til å avrunde skoleåret. Mer info om opplegget fra kontaktlærerne.
  • Pga. kjøreplanen til bokinnleveringen, vil noen klasser møte tidlig på morgenen mens siste klasse henimot kl. 14:00. Plan for dette kommer i løpet av fredag.

 

 • 10/6: Klassevis avslutning for Vg3 (kan etter avtale tilpasses dag før/etter). Fra kl 12.
  • Den nye meldingen fra regjeringen åpner fremdeles ikke for at vi kan samle hele trinnet. Avslutningen vil dermed foregå klassevis.
  • Endringen tilsier at vi faktisk nå kan samle hele klasser i ett klasserom.
  • Elevene inviteres til skolen i hvert sitt klasserom kl. 12:00 onsdag 10. juni. Det blir servert kake og ett glass sjampanje(-brus). Mer informasjon om opplegget kommer via kontaktlærer. Taler ved rektor, elevrådsleder og russepresident (+ prisutdeling). Annet opplegg som skjer i klasserommet er etter avtale mellom kontaktlærerne og elevene. Her kan mye kjekt skje 😊.
  • Kontaktlærere og klasser som allerede har planlagt opplegg utenfor skolen, vil selvsagt kunne gjøre dette. Romplan kommer om kort tid.

 

 • 12/6: Publisering av standpunktkarakterer for Vg3.

 

 • Uke 25:
  • 15/6: Publisering av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2.

 

 •  19/6: Hurtigklagefrist – klager på standpunktkarakterer

 

Vi er oppmerksomme på at i dette oppsettet ligger betydelige endringer - ikke minst i forhold til tradisjoner for avslutninger for Vg3. Vi ber om forståelse for dette.  Denne våren har stilt oss alle på prøve i fleksibilitet og evne til å snu oss raskt rundt og tenke alternative løsninger. Slik også nå angående ukene i juni – og så håper vi skoledriften over sommerferien kan gå i mer normale mønstre.

Til toppen