Opptak av foreldremøte om russen

Onsdag 18. januar inviterte fylkesopplæringssjefen sammen med fylkesordføreren til et foreldremøte om russen. Det var innslag fra både russen selv, politiet, mobbeombudet, helsesykepleier og en rektor.

Det er mange aktører som gjør mye for at elevene skal oppleve et trygt og godt skolemiljø, og som jobber for at også russetiden skal kunne være trygt og godt for de som deltar og de rundt. Selv om mange foresatte kan tenke at de ikke lenger har så stor innflytelse på de etter hvert så voksne barna, peker mange av foredragsholderne på helt konkrete oppgaver som viser seg å være viktige for at russen selv skal ha det bra, som og kan forhindre at russefeiringen gjør livet vanskeligere for andre.

I møtet treffer du mange som gjerne vil at du kontakter dem om du har noe på hjertet, melde noe som bekymrer deg eller trenger råd. Vi oppfordrer deg til dette!

Mvh,

Helge Ledaal
rektor  

Opptak av foreldremøtet

Til toppen