PIS – Prosjekt Internasjonal Solidaritet

Da var solidaritetsdagen her! Lykke til med solidarisk jobbing 🙂 Selv i rare koronatider kan vi slå tidligere innsamlingsrekorder. 

Overføring av solidaritetspengene ønsker vi helst skal skje via 

VIPPS på 132220

Alternativt kan overføring skje via kontonr: 8601.89.38024 Husk å merke med prosjektnummer 6881! 

Kontanter ønsker vi helst ikke, men om det blir løsningen for deg, så må du levere disse i resepsjonen og oppgi klasse og navn. 

Frist er satt til 29.november, men vi håper flest mulig overfører så snart som mulig. Utetter uken kommer kontaktlærer med en liste du kan kvittere på når du har overført. 

Mvh, 

Elevrådet 

Til hvem går pengene skolen samler inn og hva brukes de til?

Pengene som kommer inn fra elevene går til Alrowwad-senteret i Betlehem. Barna som kommer hit etter skole og i helger, får et tilbud om alt fra dans, drama, musikk, yoga, snekring, foto og bibliotek. Disse ungene er barnebarn/oldebarn av flyktninger fra en krig tilbake i 1948. Fremdeles må de bo i en flyktningeleir med en svært uviss fremtid.

Alrowwad-senteret ligger i en flyktningleir som heter Aida, en leir som ble opprettet og administres av FN (UNRWA). Ikke sjelden er denne leiren også i vårt nyhetsbilde. Hverdagen der er tøff. Kultursenteret er et forsøk på å gi barn og unge et sted for lek og samhold, håp og trøst. Skolen har deltatt i dette prosjektet og hatt Alrowwad-senteret som partner i 10 år, og vi deler prosjektet med Stavanger katedralskole. På disse årene har vi fått innsyn i bruken av pengene elevene har sendt ned. Vi har bidratt til finansiering av alt fra å få 2 etasjer til å bli 4, og etter hvert flytting inn i nytt bygg, til bøker på biblioteket og fotolab/filmlab.

For mer informasjon om senteret: https://www.alrowwad.org/en/

For mer informasjon om konflikten: https://www.fn.no/Konflikter/Asia/palestina og https://www.un.org/unispal/

For mer informasjon om Norges bidrag til ulike bistandsprosjekt i regionen: https://norad.no/landsider/midtosten/palestina/

Når vi ikke har en pandemi, og når forholdene i regionen ikke er for «varme», får vi sendt elever og lærere på studietur. Her er en filmsnutt som fjorårets reisegruppe laget: https://www.youtube.com/watch?v=Yic67Uhvx4Q

 

 Hvordan organiserer vi innsamlingen i år?

10. november har vi satt av en hel dag hvor elevene kan skaffe seg min. 350 kr.

I uke 45 vil det gå ut en sms til alle elever om rutinen vi må ha i år grunnet Covid-19. Denne uken vil også elevene få informasjon om rutinene i tillegg til ulike opplegg for å få på plass motivasjonen for selve innsamlingsdagen 10. november.

10. november er altså selve innsamlingsdagen. Målet er at elevene samler inn minimum 350 kr og sender til skolens VIPPS (alternativt overføring til konto/kontanter). Ønsket er at elevene gjør et dagsverk og viser sin solidaritet ved å gi min. 350 kr av denne lønna til skoleprosjektet. Eleven kan være sin egen arbeidsgiver, eller det kan være en foresatt, en besteforelder, nabo. Noen elever har allerede en arbeidsgiver, alt fra en vaskejobb til butikkjobb. Om det ikke var satt opp vakt akkurat denne dagen, så er det ok at eleven gjør dagsverket en annen dag så lenge 350 kr overføres til skoleprosjektet. Elevene kan ikke skaffe seg jobb for en dag, slik det var mulig for noen år tilbake, men i disse koronatider er det så å si umulig. I år er det derfor enda viktigere at familie, venner, naboer stiller opp og gir elevene et oppdrag (vaske, rydde, male, sortere, klippe, rake etc) for et arbeide tilsvarende 350 kr. Frist for å sende inn pengene er 27. november (oppfordrer likevel elevene til å gjøre det 10. november om det er mulig).

Elever som ikke får ordnet med en form for arbeidsgiver, og dermed sliter med å fremskaffe 350 kr, kan melde fra til skolen via FORMS-skjema. Da vil skolen bistå med å skaffe et arbeid. Elever som trenger andre tilrettelegginger kan ta kontakt med avdelingsleder Idar Ree.

Med vennlig hilsen

Rasmus Grødeland                            Idar Ree                                 Helge Ledaal

Elevrådsleder                                     Avdelingsleder                       Rektor