Resultatene fra Elevundersøkelsen

Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2019 er nå publisert i Skoleporten.

Dette er Elevundersøkelsen:

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
  • Rundt 451 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Tallene publiseres på den kommune- og fylkesstrukturen de ble samlet inn på. Som eksempel vil ikke Viken fylkeskommune ha tall for Elevundersøkelsen 2019 i Skoleporten. Tallene for dette året blir vist på henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold fylke. På samme måte vil det ikke være tall for Nordre Follo kommune. Tallene blir her vist på Ski og Oppegård kommune.

Resultater for Sandnes vgs Info om Elevundersøkelsen  NTNUs analyse av resultatene