SKOLEDRIFT VED SANDNES VGS I PERIODEN 13. MARS TIL 14. APRIL

Skolen er i drift, men elevene skal få undervisning og veiledning som er nettbasert. Følg med på It’s learning for å bli orientert om faglige planer, instrukser og vurderingsopplegg. Har du behov for å kontakte skolen kan det gjøres via telefon eller via e-post.

Skolens telefon, 51 92 34 00, er bemannet mandag – fredag i tidsrommet 09:00 – 14:00. Rektor vil stort sett være på skolen – eller kan kontaktes pr telefon 99259538 eller e-post helge.ledaal@skole.rogfk.no

  • Timeplanen er utgangspunkt for digital undervisning og veiledning Men på grunn av at alle skoler og barnehager er stengt, kan det oppstå noen dilemma for lærere som jobber hjemmefra og har ansvar for små barn i denne perioden.  I slike tilfeller kan dette føre til at lærer og elever må avtale andre tidspunkt for digitale møter – eller at arbeidsoppdrag, omvendt undervisning etc. kan utføres på andre tidspunkt enn det timeplanen tilsier.
  • Elevene må være på nett daglig.  Dette innebærer at elevene må utøve selvdisiplin og være påkoblet nett hver dag i henhold til timeplanen. Her får du tilgang til planer, undervisning og læringsoppdrag. Lærerne har tilgang til ulike digitale verktøy og du vil få orientering via nettet hvordan du skal forholde deg til digital undervisning og digitale læremidler. Lærerne styrer valg av ressurser og gir råd om hva du kan arbeide med. Som alltid vil lærerne være opptatt av du som elev tilegner deg kunnskap i henhold til læreplanmålene og slik kan prestere best mulig i forhold til standpunktkarakter og eksamen i fagene.

Får du tekniske problemer eller problemer med programvare, kan du kontakt skolens ressurspersoner innen IT pr. telefon eller e-post:

Roger Lorentsen:tlf 98602629 (IKT-tekniker) / roger.lorentsen@skole.rogfk.no

Martin Kristensen:tlf 92269835 (IKT lærling) / martin.kristensen@skole.rogfk.no

Anette Klepp Vik:tlf 48087924 (IKT-pedagog) / anette.klepp.vik@skole.rogfk.no

  • Fravær og oppfølging av eleverFraværsføring i disse tider kan ikke utføres på samme måte som før pandemien …. Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune jobber med et rutineskriv som kommer ut i begynnelsen av neste uke. Det samme gjelder om vi har elever som har behov for å komme på skolen.  Vi minner om at for elevene er det knyttet både rettigheter og plikter. Rettighetene ivaretar skolen slik at Opplæringslovens bestemmelser blir ivaretatt. Elevenes plikter er knyttet til oppmøte, nå oppkobling på nett i henhold til timeplanen eller etter nærmere avtale.
  • Rådgiverne vil følge opp elever som har krevende hjemmesituasjoner/helsesituasjoner som kan være ekstra sårbare i denne situasjonen vi er i. I slike tilfeller kan sosialrådgiver Ingrid Asmussen kontaktes på tlf 90772833 eller e-post ingrid.asmussen@skole.rogfk.no . For elevhenvendelser om studier og videre karriere/utdanning, kan karriereveilederne Heidi Helland, tlf 92052756 / heidi.helland@skole.rogfk.no,  og Ragnhild Raugstad, tlf 41292247 / ragnhild.raugstad@skole.rogfk.no, kontaktes.  Miljøterapeut Tine Svihus kan også kontaktes på tlf 93084589.
  • Skolen ønsker et godt samarbeid med elever og foresatte og oppfordrer til å ta kontakt med skolen dersom det oppstår forhold som kan forbedres eller avklares til det beste for elevene.
Til toppen