Skoletrusler - oppdatert info

Det er en rekke skoler og bedrifter i Sør-Norge som har mottatt trusler av liknende karakter som Sandnes vgs har opplevd. Politiet følger opp alle disse for å forsøke å identifisere aktører som står bak.

Ved inngangen til helga 31/1-2/2 2020 ble Sandnes vgs nevnt på en Instagramside i Bergen – da sammen med flere andre skoler. Forholdet er meldt til politiet og rådmannen er orientert. Fortsatt er det slik at politiet ikke vurderer truslene som reelle, noe som betyr at skolen drives som normalt og frammøte/fravær blir registrert. Ved bekymringer ber vi elever/foresatte ta kontakt med skolen for å få avtale med sosialrådgiver, helsesykepleier eller skolens ledelse.

Skolen følger disse sakene nøye gjennom kontinuerlig kontakt med overordnet nivå.