Smittesituasjonen på skolen pr. 06.05.2021

Skolen har nå informasjon om åtte smitta elever på VG3. Det gjør at flere klasser, programfaggrupper og lærere er satt i karantene. Skolen har også informasjon om en rekke nærkontakter på alle tre trinn, som gjør at flere elever og ansatte er i ventekarantene.

Skolen er satt i rød beredskap, og skolen velger å holde alle VG3-klassene på hjemmeskole ut uken. Rød beredskap betyr at elever møter i to ulike puljer. Oversikten over blå og hvit pulje ligger på ITS. Fra mandag 10.mai gjelder denne rutinen for alle tre trinn, om ikke smittesituasjonen krever andre tiltak.

Utdrag fra skolens beredskapsplan på rødt nivå:

 • Krav om avstand mellom elever også i klasserommet. Det gjør at bare et begrenset antall elever kan møte på skolen hver dag.

   

 • I klasserommet skal elevene sitte 1 og 1 – med 1 meters avstand – og på faste plasser

 • Elevene må  melde seg pålogget på skolen/hjemme for å få registrert frammøte.

   

 • Renhold / desinfisering av pulter og berøringsflater er svært viktig under rødt nivå og utføres når klassen/faggruppe forlater rommet og går til et annet klasserom. Jfr rutiner for ansvar i den enkelte klassen.

   

 • Egne rutiner for kroppsøving/idrettsfag ift bruk av garderober/dusj

   

Smittevern er en kollektiv dugnad. Det er krevende for oss alle, og spesielt for de som er unge. Vi skal klare dette også – så er det litt lettere når vi hjelper hverandre!  

Mvh,

Helge Ledaal

rektor

Til toppen