Smittesituasjonen på skolen pr. 10.05.2021

Skolen har 10 elever som har påvist smitte. To nye ble meldt inn i løpet av helgen. Disse har vært i karantene siden i sist uke, og melder fra til skolen når de har negativt svar på test 2 + er symptomfrie. I løpet av helgen har vi fått inn flere svar på tester som er negative, som har gjort at vi har færre elever er nærkontakter og dermed i smittekarantene - og de som har vært sammen med nærkontakter som er i ventekarantene enn på fredag.

Fra og med i dag er også VG3 inkludert i ordinære rutiner for rødt beredskapsnivå. Det betyr at vi har russekledde elever på skolen igjen etter en uke hvor vi holdt hele VG3-trinnet på hjemmeskole. Rødt nivå gjelder foreløpig til 13. mai. Deretter vil dette tiltaket bli vurdert på bakgrunn av smitteutviklingen fram mot 17. mai.

Når det gjelder rødt tiltaksnivå, så er det innrettet med tanke på at det skal være mulig å holde avstand på en meter – også i klasserommene. Dernest er intensjonen med å dele skolen i to grupper, at vi skal redusere kontakt mellom elevgruppene 1 og 2 (info om pulje hvit og pulje blå ligger på ITS under INFO ELEVER). Det reduserer risikoen for å bli satt i karantene ved eventuelt påvist smitte.

Skolen ber alle elever og ansatte om å følge rådene om håndhygiene, avstand og at en holder seg hjemme ved symptomer.

Vi har mottatt et oppdatert inforskriv fra FHI som gjelder både for personer som har testet positivt for Covid-19, nærkontakter (som da er i smittekarantene), de som er satt i ventekarantene, samt de som er unntatt karanteneplikten. Vi legger det ved her (PDF, 227 kB).

Mvh,

Helge Ledaal

rektor

Til toppen