Søk om dispensasjon og annullering – eksamen 22. mai 2023

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Elever ved Sandnes videregående skole som ønsker å benytte seg av dette, må fylle ut dette skjemaet innen fredag 02.06.2023 klokka 23.59: https://forms.office.com/e/wMpcGvU2Rq

For å svare på Formsen, må du være innlogga med ditt Rogfk-brukernavn og passord. Er du på skolenettet, skal dette gå fint. Er du hjemme, må du logge på med nevnte brukernavn og passord. Du blir bedt om å oppgi personummer, og dette er klarert med fylket. 

Annullering og dispensasjon innebærer at elevene får skrevet ut gyldig vitnemål uten eksamenen som ble gjennomført mandag 22. mai dersom de ellers oppfyller kravene til vitnemål.

Eleven må ha vært oppmeldt til eksamen 22. mai 2023 og ha møtt før kl. 10 denne dagen, jf. forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 3-25. Det er videre et krav om at det er grunn til å tro at eleven ikke fikk vist sin kompetanse grunnet en formell feil ved gjennomføringen. Feilen skyldtes alt for sen innlogging, for høyt opplevd stress i forbindelse med innloggingen og for lite kompensert tid eller lignende. Manglende tilgang til hjelpemidler kan ikke alene være årsak til søknaden.

Ordningen omfatter derfor ikke elever som var oppmeldt til denne eksamenen, men som ikke møtte. Disse har ikke vært utsatt for en formell feil ved eksamen. De som har dokumentert fravær på eksamen, har rett til utsatt eksamen, jf. forskriften § 3-32. Elever som har 1 i standpunktskarakter i det aktuelle faget, vil ikke få skrevet ut vitnemål. Disse har rett til særskilt eksamen, jf. forskriften § 3-30.

Sensuren går som planlagt. Det betyr at de fleste elevene både vil ha et dispensasjonsvedtak og en eksamenskarakter. Dersom eleven vil ha eksamenskarakteren sin på vitnemålet, må hen informere skolen om dette så snart resultatet fra sensuren foreligger.

Dersom en elev skulle ønske å søke om annullering og dispensasjon senere, behandles søknaden på vanlig måte. Eleven må da vedlegge informasjon fra skolen om hvordan hen ble berørt av innloggingsproblemene. Utdanningsdirektoratet kan ikke garantere at søknaden vil være ferdigbehandlet før fristen for å sende vitnemål til Samordna opptak.